ChillZouk

Poland's Best Zouk Marathon

About Us!

ChillZouk Holidays Are Pure Social Brazilian Zouk Dance Festivals in Poland ~ Marathon-Style, No Classes!

DANCE... EAT... CHILL... REPEAT...!!!

ChillZouk Goals 

 1. Focus on creating & delivering a first-class experience of pure social Zouk dance festivals in the World. Marathon-style, no classes! 
 2. Bringing dance schools and dancers all closer together from around the World for the best social dancing experience! 
 3. Welcoming for teachers to chill and enjoy dancing. No work! 🙂
 4. Connecting dancers beyond dancing. Share your lifestyle, friendship, culture, individuality & personality! 
 5. Sharing the wonderful culture and beautiful lands of Poland. There is so much we want to share with you! 

Why Come To Poland? 

Poland has greatly influenced the Zouk dance in Europe or even the World. The Polish Zouk community has significantly grown thanks to their incredible, dedicated & passionate dancers. 

With many available flights to the main Zouk cities such as Warsaw, Kraków, Katowice & Wrocław and the lower cost of living compared to Western Europe makes it a cost-effective international hub for those traveling from abroad. 

Every year, thousands of Zouk dancers from around the World would travel to Poland to experience and partake in some of the biggest Zouk festivals, dancecamps/bootcamps & workshops in Europe. 

If you haven’t, then you should! We’re confident that you will fall in love with the people and the dance all over again! 😉 

The Management Team 

ChillZouk is organised by Domi&Hoi Team – a team of passionate International Zouk dancers who loves to organise and share their love of Zouk & Poland. We are open to collaborations, sharing ideas & inspirations.

Dominika Nowak

Your Loving Host
[PL]

Hoi Ung

Your Loving Host
[UK]

Łukasz Nowak

Super Hero
[PL]

Nadine

Planning Team
[DE/CZ]

Lucka

Planning Team
[CZ]

Petra

Planning Team
[CZ]

Jack

Planning Team
[UK]

Nesli

Planning Team
[DE]

Tais

Planning Team
[UK/BR]

Our Story... How It Began!

Between Dominika & Hoi, we must have collectively attended over 100+ international dance events (we lost count!).

There were things we loved and also things we see differently. Here are a few things that we’ve noticed which provoked our thoughts:

 • We know people by face, sometimes by name but rarely who they actually are.
 • We never actually get to dance with everyone and dancing becomes a chore if you do try.
 • You may never bump into the same dancer again during an event, even if you want to.
 • Music is key. Sometimes there can be too much of one particular style of music dominating.
 • Dance floors are much too packed during peak party hours. The best times are usually the start and the end of the night when many dancers have gone to bed and only the hardcore dancers remain.
 • Gender imbalance with too many ladies and not enough guys… Therefore, many ladies get fed up with sitting around waiting for a dance which ruins their experience.
 • Dancers love having multiple dances in a row which isn’t particularly a good thing when there is a gender imbalance.
 • Paying for water in some events.
 • It’s not always about the dance, but the whole entire experience.
 • The time you spend dancing and connecting with each other is very important, but there is also the off-the-dance-floor time where we can get to know each other.
 • Accommodations, where people stay, are scattered all over the place. Wouldn’t it be nice to all stay under one roof, breaking bread, enjoying drinks and gossiping?
 • City breaks are nice, but nature breaks are better. 🙂
 • Brazilian Zouk is a social dance and an effective icebreaker. Let’s socially break some ice together and bring us all closer together!

The Concept Behind ChillZouk Holidays

By combining our collective experiences, we created a vision and list of criterias for ChillZouk:

PL Translation

Nasza historia... Jak Się Zaczęło!

Łącznie Dominika & Hoi prawdopodobnie uczestniczyliśmy w 100+ międzynarodowych wydarzeniach tanecznych (straciliśmy już rachubę!).

Doświadczyliśmy rzeczy, które lubimy, a także takie, które widzielibyśmy inaczej. Oto kilka naszych spostrzeżeń:

 • Znamy ludzi z widzenia, czasami nawet po imieniu, ale rzadko kim oni są naprawdę.
 • Nigdy nie udaje nam się zatańczyć ze wszystkimi, a jeśli starasz się tego dokonać, taniec staje się już tylko obowiązkiem, a nie przyjemnością.
 • Bardzo trudno jest wpaść na tę samą tancerkę ponownie podczas wydarzenia, nawet jeśli chcemy.
 • Muzyka jest kluczem. Czasami dominuje jeden określony styl muzyki i brakuje różnorodności.
 • Parkiet jest zbyt zapchany podczas głównych godzin imprezy. Najlepszy czas to zazwyczaj początek i koniec, kiedy wielu tancerzy jeszcze nie zdążyła przyjść albo już położyło się spać i pozostali tylko ci “niezniszczalni”.
 • Brak równowagi płci, gdzie dominuje liczba kobiet, które mają dość siedzenia w oczekiwaniu na taniec. Niszczy to ich doświadczenia związane z wydarzeniem i przyszłe wspomnienia.
 • Tancerze uwielbiają odbywać wiele tańców podrząd, co nie jest szczególnie dobre, gdy nie panuje równowaga między płciami.
 • Konieczność płacenia za wodę podczas niektórych wydarzeniach.
 • Naprawdę rozumiemy, czego szukacie i co tworzy niezapomniane chwile podczas wydarzeń tanecznych, gdyż tak jak Wy należymy do grupy tancerzy.
 • Nie zawsze chodzi o taniec, ale o wszystko co rozgrywa się dookoła.
 • Czas spędzony w tańcu i wzajemne porozumienie jest bardzo ważne, ale są również chwile pomiędzy, podczas których możemy się poznać.
 • Pobyt pod jednym dachem i posiłki integracyjne sprawiają, że wszyscy możemy być razem, dzieląc się jedzeniem, napojami i wspólnie plotkując.
 • Ograniczyliśmy się do niewielkiej liczby miejsc, aby na parkiecie było go więcej oraz byśmy mieli więcej czasu, aby spędzić go z każdą osobą i zbudować wspólne więzi.

Koncepcja Polskiego ChillZouk Holidays

Łącząc nasze wspólne doświadczenia, stworzyliśmy tę wizję i listę kryteriów dla ChillZouk Holidays: